Workshops in het onderwijs

Rap- en zang-workshops in het onderwijs aan kinderen en jongeren

Een rap- of zanglied maken is een geweldig manier om met muziek én tekst bezig te zijn. Het is een muzikale vorm waarin vele thema’s behandeld kunnen worden. Het kan inspelen op de actuele lesstof, of een ‘hot topic’ aansnijden.

Samen een lied maken heeft álles met sociale competenties te maken. De kinderen/jongeren moeten naar elkaar luisteren, samenwerken, over onzekerheden heenstappen, uitvoeren en creatief zijn. Er wordt gelachen en er is verbazing. Het is een groepsdynamisch proces, dat geschikt is voor alle typen onderwijs.

Ik ben Benjamin Elshout en heb veel ervaring als docent muziek in het basisonderwijs, vmbo, havo/vwo en mbo. Ik probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij het onderwijsconcept van ieder schooltype.

Mijn lesconcept:
Met rap en zang kun je veel verschillende kanten uit. Ik leer de kinderen hoe je een begeleiding maakt op de computer. Hierbij wordt meteen hun inbreng vereist. Ook laat ik ze op het keyboard spelen en zang en muziek opnemen met de microfoon.

Vervolgens gaan we in groepjes, of alleen, teksten schrijven over een gekozen onderwerp. Ik neem de kinderen aan de hand zo ver ze dat nodig hebben. Dit wisselt sterk.

Dan volgt het opname proces: hier leren de kinderen aandacht te geven aan elkaar en te luisteren. Aanmoediging is een belangrijk middel. De kinderen leren zich zo over hun angst heen te zetten om iets fout te doen. Het resultaat is vrijwel direct te beluisteren. Het is bijna altijd een combinatie van rap en zang.

Dan volgt het terug luisteren en de doorloop van de presentatie. Wie heeft wat gedaan? Wat is de volgorde? Was het moeilijk? Vonden ze het leuk? Wat hebben ze ervan geleerd?

Dit alles is een zeer flexibel lesconcept. Het kan in één tot anderhalf uur plaatsvinden, of meer intensief, verspreid over enkele lessen. Het is direct aan te passen aan het niveau van de kinderen/jongeren en het sluit aan bij hun belevingswereld. Het eindresultaat komt op cd te staan.

De hoofdregels zijn: géén scheldwoorden en respect voor elkaar.

Ik als docent ben pas tevreden als de kinderen/jongeren creatief en zelfstandig een lied hebben gemaakt waar ze zelf trots op zijn!